Platforma shkollat.org

Kyçuni
Shkollat.org përmbanë edhe qasjen për Pasaportën e të nxënit, mundësuar nga UNICEF, në bashkëpunim me Microsoft dhe Universitetin e Cambridge.


Shkollat.org

Shkollat.org ndërlidh nivelet e arsimit parauniversitar me shërbimet e Microsoft Office 365. Është një zgjidhje e thjeshtë që ju ofron mundësi studentëve, mësuesve dhe pjesëmarrësve të tjerë adminitrativ të shkollave qasje të lehtë në shërbime të ndryshme dhe e bënë më të lehtë punën e administratorëve të TI për të menaxhuar këto qasje.

Office 365

Office 365 është një shërbim dhe një bazë veglash që e lehtëson bashkëpunimin dhe komunikimin mes të gjithë pjesëmarrësve në edukim. Ato janë të përputhshme apo kompatibile me sisteme të ndryshme operative dhe mundësojnë një punë mobile të sigurtë dhe pa pengesa me pajisje të ndryshme.